Vedtægter

Vedtægter

Foreningens vedtægter følger hovedforeningens som ajourføres her:

https://aarhusfremad.dk/organisation/vedtaegter/