Klubnyheder

Generalforsamling

23. februar 2018, 08.26

Bestyrelsen i Aarhus Fremad Fodbold indkalder til den årlige ordinære generalforsamling 2018.

Den finder sted:
Onsdag d. 14. marts kl. 19.30 i klubhuset.


Alle medlemmer samt forældre til ungdomsspillere er velkomne.

Vi håber på, at I, som spillere og medlemmer af klubben, vil bakke bestyrelsen op og være med denne ene gang om året. Det er også i din interesse, at du får den bestyrelse, du mener er bedst.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 28. februar 2018.

Der serveres øl og pølser efter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Fremlæggelse af afdelingens reviderede regnskab. 
4. Fremlæggelse af afdelingens budget til orientering. 
5. Indkomne forslag. 
6. Fastsættelse af medlemskontingent i afdelingen. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt evt. suppleant i hh. til vedtægternes paragraf 10. 
8. Valg af unge observatører. 
9. Valg af ungdomsudvalg. 
10. Valg af 2 revisorer. 
11. Eventuelt.